NetService Co., Ltd.
  Home Web Service Content Management Software Development Contact Us Job  
 
  ความเป็นมา
   
 
บริษัท เน็ตเซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2550 โดยกลุ่มของวิศวกร และนักวิเคราะห์และออกแบบระบบซอฟแวร์ที่เคยทำงานใกล้ชิดร่วมกันและมีประสบการณ์ในโครงการพัฒนาซอฟแวร์ขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและภาคการเงิน การธนาคารมามากกว่า 10 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจที่ทำร่วมกันมาก่อนนั้นคือการให้บริการ Web hosting ในชื่อของ www.4gbhost.com
โดยแนวทางการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจนั้นเน้นไปที่การเป็นผู้จัดการข้อมูล ข่าวสาร (Content Management) และ ให้บริการพัฒนาและออกแบบ Web Site อย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังเพิ่มงานพัฒนาระบบ IT ในรูปแบบ Web Application, Desktop Application และ Enterprise Application สำหรับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ข้อมูลเพิ่มเติม...


   
 
 
  บริการของเรา
   
 
บริการเรามุ่งเน้นในเรื่องการให้บริการทางด้าน อินเทอร์เน็ต ครบวงจร ตั้งแต่
การให้เช่าโครงข่ายพื้นฐานไปจนถึง การออกแบบ และ พัฒนาระบบ
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามความต้องการของลูกค้า โดยเรามุ่งเน้น
การให้บริการที่รวดเร็ว ตรงความต้องการของลูกค้าและให้ประโยชน์สูงสุด
แก่ลูกค้จะได้รับเป็นอันดับแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม...
   
 
     
     
     
     

All contents © copyright by NetService Co., Ltd.